Menu

Asbest

Asbest is gevaarlijk vanwege het mogelijk vrijkomen van asbestvezels. Het is daarom zaak bij afvoer ervan deze stofdicht te verpakken. Zowel de sloop als de afvoer van asbest is gebonden aan strikte wettelijke regels.

Neem voor het verwijderen van asbesthoudende (of daarvan verdachte) afvalstoffen altijd eerst contact met ons op!

De acceptatie ervan kan enkel onder voorwaarden plaats vinden.
Wij kunnen u v.v. de juiste verpakkingsmaterialen, container bigbags met inliner, plaatzakken, asbestfolie, asbest zakken, etc. Wij mogen asbesthoudende afvalstoffen inzamelen en op locatie accepteren.

Website: Studio 024 | Designing with a smile:)