Menu

Grond

Grondafval snel en tegen een gunstig tarief laten afvoeren? Roep dan de hulp in van Swartjes Transport uit Nijmegen. Bij Swartjes Transport kunt u terecht voor tal van afvalinzamelingsoplossingen. Met name onze klepcontainers kunnen wij u adviseren voor deze afvalsoort. Voor de verwerking van ingezamelde grond is ons bedrijf BRL9335-1-gecertificeerd. Jaarlijks wordt het bedrijf getoetst of deze afvalstromen volgens de wettelijke regels worden verwerkt.

Maar wat mag er nu in onze grondcontainers:

  • Grond
  • Tuinaarde
  • Klei
  • Zand
  • Graszoden

Verwerking van grond

Het is niet zondermeer toegestaan om grond afkomstig van industrieterreinen, boomstronken of -wortels, grond met stenen of andere materialen (meer dan 5%) en grond vervuild door olie of andere vloeistoffen in de containers af te laten voeren. Wet- en regelgeving verlangen hier andere oplossingen voor waarbij wij u kunnen helpen. Ook grond vervuild met bijvoorbeeld plastic, papier, asbest, etc, kunnen niet als schone grond worden afgevoerd. Vraag ons naar de juiste oplossingen hiervoor.
Verwerking van grond vindt plaats op onze gecertificeerde vloeistofdichte overslaglocatie. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden van het afvoeren van grond.

Website: Studio 024 | Designing with a smile:)